Кабинтетът разполага със съвременна апаратура за образни изследвания, а именно - "4D -Toshiba Xario" даващ възможност за образна диагностика на живо с възможност за наблюдение от пациента.

IT-Dienst.at - Your Computer Expert in Vienna, Austria